ADEEGGA KULMIE.com

Diiwaanka ganacsiga ee KULMIE.com wuxuu kuu hayaa adeegyada hoose:
  1. Samaynta xayeysiinta ganacsiga
  2. Iskuxirka ganacsiga iyo macaamiisha
  3. Wax yar bixi xayeysiin badan hel
  4. KULMIE.com wuxuu kaa caawin doonaa xayeysiinta social media
  5. macaamiilka oo helaya macluumaadka ganacsi ee uu u baahan yahay
  6. Kamid noqo daabacaadda buugga cusub oo ay soo saari doonto SIGNJET oo lacag la’aan ah

Waa ayo KULMIE.com?

KULMIE.com waa website xayeysiiska sameeya oo u diiwaan gashan shirkadda daabacaadda SIGNJET, waxaana loo aas aasay in la isku xiro Macaamiisha iyo dadka adeeg bixiyayaasha ah. Diiwaanka ganacsiga ee KULMIE.com wuxuu u furan yahay dhamaan ganacsiyada Soomaaliyeed.
La xiriir xafiiska macaamiisha KULMIE.com >>